newsletter
Sunt de acord sa primesc pe email ofertele Tradcom.ro
... mai multe detalii
curierat gratuit

 
diploma Daca cunoasteti o limba straina sau mai multe si aveti documentele care dovedesc acest lucru, puteti obtine autorizatia de traducator.

Pentru obtinerea autorizatiei de traducator aveti nevoie de urmatoarele:

chech Cerere adresata Ministrului Justitiei [ vezi exemplu ];
chech Copia legalizata a unuia dintre urmatoarele documente:
arrow diploma de licenta sau echivalenta din care sa rezulte specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea;
arrow diploma de licenta care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba pentru care solicita autorizarea;
arrow diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba straina sau in limba minoritatilor nationale pentru care solicita autorizarea;
arrow atestatul integral de traducator (traducere si retroversiune) in specialitatea stiinte juridice eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor [ detalii obtinere atestat ];
chech Certificat de cazier judiciar ( valabil 6 luni de la primire si numai in scopul pentru care a fost eliberat, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea 290/2004 modificata) [ detalii obtinere cazier ];
chech Copia xerox a buletinului de identitate/cartii de identitate ori a pasaportului;
chech Copia xerox a carnetului de identitate/legitimatiei provizorii (pentru cetateanul strain stabilit în România);
chech Copia xerox a certificatului de nastere sau a traducerii acestuia in limba romana, dupa caz, a certificatului de casatorie ori a traducerii acestuia in limba romana, daca este cazul;
chech Copia xerox a certificatului de casatorie ori a traducerii acestuia in limba romana, daca este cazul;
chech Recomandarea privind buna reputatiei profesionala si sociala eliberata de o institutie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;
chech Declaratie, pe proprie raspundere, din care rezulta ca are capacitate deplina de exercitiu, semnata si datata [ vezi exemplu ];
chech Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical (de la medicul de familie);
chech Cate o chitanta in valoare de 19 lei (RON) reprezentand taxa judiciara pentru fiecare limba, pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator (se achita in contul taxelor judiciare de timbru la Unitatile Trezoreriei Statului, in temeiul art. 26 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila);
chech Cate un timbru judiciar în valoare de 0,15 RON pentru fiecare limba, pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator (de la orice Oficiu Postal);

  » Actele se depun la Registratura Ministerului Justitiei din str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti, in timpul programului cu publicul, luni - vineri, intre orele 1000 − 1530 sau prin posta.
  » Relatii suplimentare la telefon 021 - 314 44 00.

Alte informatii utile:
  » Persoanele autorizate de Ministerul Justitiei ca traducator si interpret care isi schimba numele prin casatorie, divort sau pe cale administrativa, vor depune, in acest scop urmatoarele acte:
        cerere adresata ministrului justitiei, semnata si datata, prin care solicita schimbarea numelui
        autorizatia de traducator si interpret in original;
        copia xerox de pe BI/CI/pasaport, cu noul nume;
        copia xerox de pe actul doveditor privind schimbarea numelui (certificat de casatorie, hotarare de divort sau decizie administrativa).
  » Persoanele autorizate de Ministerul Justitiei ca traducator si interpret care solicita autorizarea pentru o noua limba, vor depune cererea impreuna cu toate actele necesare autorizarii precum si autorizatia eliberata anterior.
  » In vederea eliberarii unui duplicat, pe langa cererea formulata in acest sens (semnata si datata), solicitantul va depune urmatoarele acte:
        in cazul autorizatiei deteriorate sau pierdute:
            dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie;
        in cazul autorizatiei furate:
            dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie;
            copia certificata pentru conformitate de pe reclamatia facuta la politie.


  » Aceste informatii au fost preluate de pe site-ul Ministerului Justitiei
[ www.just.ro ]


Afla mai multe:
  » Conditii pentru a deveni traducator autorizat
  » Detalii obtinere cazier judiciar
  » Ce trebuie sa faca un traducator dupa obtinerea autorizatiei
  » Detalii obtinere atestat de la Ministerul Culturii si CultelorNOTA: Informatiile prezentate au caracter informativ. Nu ne asumam responsibilitatea privind valabilitatea si corectitudinea lor.
 
CONTACT RAPID

Email: contact@tradcom.ro

NOTA:
Pentru eficientizare, documentele ce necesita traducere pot fi trimise prin e-mail.
ORAR

L – V orele: 09 ºº – 18 ºº
S orele: 09 ºº – 14 ºº
D - Nu se primesc comenzi

Total utilizatori unici: 174570        Utilizatori unici azi: 102        Total click-uri: 743152        Click-uri azi: 239
feedback tradcom.ro